งานแพทย์แผนไทย รพร.สายบุรี

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ร่วมต้อนรับนายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทร์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะ

ประเมินสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยา รพร.สายบุรี

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี รับการประเมินสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยา (HHED) จากอาจารย์ทีม สวสส.

กิฟฟารีนมอบโลชั่นทากันยุงแด่ รพร.สายบุรี

แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี และเจ้าหน้าที่ รับมอบโลชั่นทากันยุงจากบริษัทกิฟฟารีน

1 30 31 32