งานแพทย์แผนไทย รพร.สายบุรี

DSC00123


วันที่ 2 ธันวาคม  2559  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ร่วมต้อนรับนายแพทย์สุเทพ  วัชรปิยานันทร์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะ  ในการมาเยี่ยมติดตามการดำเนินงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ณ ห้องประชุมตะลุบัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี