แผนที่ติดต่อโรงพยาบาล


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี 162 ถนนท่าเสด็จ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110 เบอร์โทร 073-411002