ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล


วันที่ 3 ธันวาคม 2559 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ร่วมทำบุญบำเบ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมพิธีแสดงความไว้อาลัย และรำลึกในพะมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมภัตตาหาร พร้อมถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 3 รูป ตั้งแต่เวลา 06.00 น.-13.00 น. ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา