งานประชาสัมพันธ์ รพร.สายบุรี


วันที่ 21 ธันวาคม 2559 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับทีมงานจากศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ภาคเหนือตอนบนในโอกาสมาเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ณ ห้องประชุมตะลุบัน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี