ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเป็นผิวจราจรแอสฟีลท์ติกคอนกรีต(ภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีคัดเลือก


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเป็นผิวจราจรแอสฟีลท์ติกคอนกรีต(ภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีคัดเลือก