รพร.สายบุรี รับมอบของบริจาคจากผู้ใหญ่ใจดี


เมื่อวันนี้ที่ 30 มีนาคม 2563 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ และเจ้าหน้าที่รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากบริษัทควอลิตี้ เซอเคิล จำกัด เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างปลอดภัย ขอขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้