งานโภชนาการ รพร.สายบุรี


เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 งานโภชนาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี รับการประเมินโรงครัวตามมาตรฐานครัวฮาลาลจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ณ กลุ่มงานโภชนาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…