ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทาสีอาคารสำหรับบริการผู้ป่วย


ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทาสีอาคารสำหรับบริการผู้ป่วย