งานการเงิน รับการนิเทศงานจาก สสจ.ปัตตานี


วันที่ 1 มีนาคม 2560 งานการเงิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี รับการนิเทศงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี