เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม


เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชปฎิบัติครอบครัวและบริการปฐมภูมิ ออกหน่วยเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมในชุมชนเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน และแจกยาสามัญประจำบ้านแก่ประชาชนอีกด้วย ในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา