ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีสอบสอบราคา เลขที่ 22559 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีสอบสอบราคา เลขที่ 22559 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2559