รักษาผู้ป่วยโดยการผ่าตัดส่องกล้อง


วันที่ 3 กรกฎาคม 2567
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี โรงพยาาบาลชุมชนหนึ่งเดียวในจังหวัดปัตตานี
ได้ทำการรักษาผู้ป่วยโดยการผ่าตัดส่องกล้อง ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ 2 ราย นำทีมโดย อ. อุมาด แอเก็ม ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลศูนย์ยะลา และทีมห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

#ผ่าตัดส่องกล้อง
#งานประชาสัมพันธ์
#SCPH
#โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีจังหวัดปัตตานี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…

Related Images: