จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567


จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยใน 60 เตียง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

 

Related Images: