ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยใน 60 เตียงจำนวน 1 รายการ ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยใน 60 เตียงจำนวน 1 รายการ ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

 


 

Related Images: