จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ( เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด)โดยวิธีคัดเลือก ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567


จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ( เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด)โดยวิธีคัดเลือก ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

 

Related Images: