จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถโดยสารไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566


จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (รถโดยสารไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

 

Related Images: