จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computerized Tomography Scan/CT Scan) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566


จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computerized Tomography Scan/CT Scan) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

 

Related Images: