จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (กล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูก จำนวน 1 เครื่อง)โดยวิธีคัดเลือก ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปี 2566


จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (กล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูก จำนวน 1 เครื่อง)โดยวิธีคัดเลือก ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปี 2566

 

Related Images: