จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารคลอดและผู้ป่วยใน 90 เตียงเพื่อรองรับ (Solar roof top) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566


จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารคลอดและผู้ป่วยใน 90 เตียงเพื่อรองรับ (Solar roof top) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

 

Related Images: