ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จำนวน 1 รายการ (กล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูก จำนวน 1 เครื่อง)ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จำนวน 1 รายการ (กล้องส่องตรวจเนื้อเยื่อปากมดลูก จำนวน 1 เครื่อง)ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 


 

Related Images: