จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องจี้ตัดและห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยไฟฟ้า และก๊าซอาร์กอนชนิดควบคุมความลึก)โดยวิธีคัดเลือก ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปี 2566


จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (เครื่องจี้ตัดและห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยไฟฟ้า และก๊าซอาร์กอนชนิดควบคุมความลึก)โดยวิธีคัดเลือก ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปี 2566

 

Related Images: