ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ


เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30-15.00 น. นายยงค์ สิทธิพันธ์ ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาสายบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาสายบุรี ณ ห้องประชุมตะลุบัน(ห้องเล็ก) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…

Related Images: