งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพร.สายบุรี


เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น.นายสาการียา ลาเตะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและนายนิลฮากีม บือราเฮงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี พร้อมด้วยสมาคมกู้ภัยตี่ฮู่อ่องเอี่ยสว่างสายบุรี -หน่วยกู้ภัยสว่างสายบุรี ปัตตานี เป็นวิทยากรในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 230 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…

Related Images: