รับบริจาคถังออกซิเจน


เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี รับบริจาคออกซิเจนพร้อมถังจากนางเขียว มาศหิรัญ มอบเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้นายจ้วง มาศหิรัญ ณ ที่บ้าน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…

Related Images: