ทีมหมอครอบครัว


เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30-16.00 น. ทีมหมอครอบครัว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี นำทีมโดยกัญญาพิมพ์ สะอะ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม) พร้อมทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะดุนง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านพร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วยและญาติอีกด้วย ณ ตำบลกะดุนง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…

Related Images: