ถ่ายทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ์ “รพร.เพื่อประชาชน”


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อประชาชน เพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ เรื่องโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและNCDคลินิก โครงการต่อบ้าน เติมสุข สนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาสายบุรี ทั้งนี้ วันที่ 1-2 มีนาคม 2566 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาสายบุรีและภาคีเครือข่าย ได้ลงพื้นที่ถ่ายทำทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน ณ ชุมชนตำบลปะเสยะวอ และชุมชนตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…

Related Images: