รพร.สายบุรี รับการนิเทศก์งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย


วันที่ 17 สิงหาคม 2565 งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย รับการนิเทศก์งานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

 


 

Related Images: