กิจกรรมรังสรรค์เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ


วันที่ 30 สิงหาคม 2565 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ได้จัดโครงการรังสรรค์เมนูอาหารเพื่อสุขภาพดีจากผักพื้นบ้าน สนับสนุนงบประมานโดยงบกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลตะลุบัน ประจำปี 2564 ณ ชุมชนสะพานม้า ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

 


 

Related Images: