งานหน่วยงานซ่อมบำรุง


วันที่ 7 เมษายน 2565 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยซ่อมบำรุงของโรงพยาบาล ประชุมร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อแก้ปัญหาระบบไฟฟ้าของโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมตึกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

 


 

Related Images: