กิจกรรม “เด็กดีพาพ่อแม่มาฉีดวัคซีน”


วันที่ 8 มกราคม 2565 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี นำโดยแพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม “เด็กดีพาพ่อแม่มาฉีดวัคซีน” มีผู้มาร่วมกิจกรรมกว่า20ครอบครัว
กิจกรรมเด็กที่พาผู้ปกครองมาฉีดวัคซีนโควิด หรือ เด็กฉีดเอง จะได้จับของรางวัล1ชิ้น ขอบคุณของรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดีในอำเภอสายบุรี และ จังหวัดปัตตานี งานนี้ยังมีต่อเนื่องถึงวันอังคารที่11นี้หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด
ณ ศูนย์บริการฉีดวัซีน ตึกกายภาพบำบัด รพร.สายบุรี

 


 

Related Images: