รพร.สายบุรี รับการตรวจประเมินโรงผลิตยาสมุนไพร


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สถาบันการแพทย์แผนไทยและคณะ ในโอกาสมาตรวจประเมินสถานประกอบการ ผู้สมัครรับคัดเลือกรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2564 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี
ในโอกาสนี้ได้แวะเยี่ยมชมคลินิกแพทย์แผนไทย โรงผลิตยาสมุนไพร พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี