โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด – 19 (SARS-CoV-2) ชนิดตรวจหาแอนติเจน หลักการ FIA ) จำนวน 3,000 Tests


โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ (ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด – 19 (SARS-CoV-2) ชนิดตรวจหาแอนติเจน หลักการ FIA ) จำนวน 3,000 Tests