รพร.สายบุรีเปิดศูนย์บริจาคโลหิต


เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี พร้อมนายสมมาตร บารา นายอำเภอสายบุรี เป็นประธานเปิดห้องบริจาคโลหิตอย่างเป็นทางการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี โดยวันนี้มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ขอขอบพระคุณผู้บริจาคโลหิตทุกท่าน ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง สำหรับท่านใดที่สนใจบริจาคโลหิต สามารถมารับบริจาคได้ในวันอังคารและวันวันศุกร์ ของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-12.00 น. สามารถมาติดต่อได้ที่ ห้องบริจาคโลหิต ณ ตึกกายภาพบำบัดชั้น2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…