รพร.สายบุรี ประชุมตรวจราชการและนิเทศงาน ปี 2564


เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่หัวหน้างาน ร่วมประชุมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…