กิจกรรมรับบริจาคโลหิต “ให้โลหิต ให้ชีวิต”


เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต “ให้โลหิต ให้ชีวิต” เพื่อมอบให้ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องให้เลือดในการรักษาพยาบาล ซึ่งยอดบริจาควันนี้ได้ทั้งหมด 86 ถุง ในโอกาสนี้ ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ขอขอบพระคุณผู้บริจาคโลหิตทุกท่าน ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…