รพร.สายบุรี บริการฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 2 แด่ผู้ที่ฉีดล๊อตที่ 3


เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2 แด่ผู้ที่ฉีดล๊อตที่ 3:Sinovac แก่บุคลากรสาธารณสุข หน่วยงานราชการในอำเภอสายบุรี และประชาชนทั่วไป ดังนั้น ขอเชิญชวนพี่น้องชาวสายบุรี ร่วมลงทะเบียนรับวัคซีนกันทุกคนนะคะ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 โดยเร็ววัน

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…