รพร.สายบุรี บริการฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 2 แด่ผู้ที่ฉีดล๊อตที่ 2


เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2 แด่ผู้ที่ฉีดล๊อตที่ 2:Sinovac แก่บุคลากรสาธารณสุข หน่วยงานราชการในอำเภอสายบุรี และประชาชนทั่วไป หนึ่งในที่นี้ท่านสมมาตร บารา นายอำเภอสายบุรี แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี นายสมปอง มั่นคง ปลัดเทศบาลเมืองตะลุบัน และหัวหน้าส่วนราชการอื่นในอำเภอสายบุรี ได้ฉีดวัคซีน Sinovac ครบทั้ง 2 เข็มในวันนี้ ดังนั้น ขอเชิญชวนพี่น้องชาวสายบุรี ร่วมลงทะเบียนรับวัคซีนกันทุกคนนะคะ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 โดยเร็ววัน

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…