รพร.สายบุรี เตรียมรับมือเป็นโรงพยาบาลสนามผู้ป่วยโควิด-19


เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จัดประชุมคณะบุคลากรทางแพทย์ เพื่อวางแผนในการเตรียมความพร้อม การเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี เป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ของจังหวัดปัตตานี เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…