ทีม Palliative Care รพร.สายบุรี


เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายแพทย์สืบพงษ์ ขวัญศรีเพชร์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมทีม Palliative Care โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง เพื่อติดตามและรักษาอาการอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้กำลังใจผู้ป่วย ผู้ดูแล และญาติในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดไป ณ ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…