ทีมหมอครอบครัว รพร.สายบุรี


เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ทีมหมอครอบครัว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี นำทีมโดยแพทย์หญิงยารียะ สารีกามา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจาะโบ ตำบลแป้นอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามอาการผู้ป่วยติดบ้านที่บ้านในพื้นที่บ้านเจาะโบ ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…