ชาว รพร.สายบุรี รวมพล จิตอาสา


เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี พร้อมบุคลากรโรงพยาบาล ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาภูมิทัศน์โรงพยาบาล เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พื้นที่ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…