รพร.สายบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรฯ


เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี พร้อมบุคลากรโรงพยาบาล ร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…