งานแพทย์แผนไทย รพร.สายบุรี


เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ประจำปีงบประมาน 2564 โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี และ โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดปัตตานี เข้าประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะกรรมการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…