ทีมหมอครอบครัว รพร.สายบุรี


เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ทีมหมอครอบครัว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี นำทีมโดยแพทย์หญิงยารียะ สารีกามา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามอาการผู้ป่วยติดบ้านที่บ้านในพื้นที่ตำบลละหาร อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…