รพร.สายบุรีพลังจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ


เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2563 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ณ บริเวณภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

 


รูปกิจกรรมเพิ่มเติม…