บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต มอบของบริจาคให้ รพร.สายบุรี


เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รับมอบของบริจาคจากตัวแทน บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต สนับสนุน “ชุดPPE” มอบให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี ในโครงการ “ส่งเกราะให้หมอกัน”เพื่อใช้ในการปฏิบัติการสู้ภัยโควิด-19 คณะบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ