ผอ.รพร.สายบุรี รับมอบของบริจาค


เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รับมอบของบริจาคจากบริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด ซึ่งบริจาคสนับสนุน “ถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์” มอบให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อใช้ในการปฏิบัติการสู้ภัยโควิด-19 คณะบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ