ผอ.รพร.สายบุรี รับมอบของบริจาค


เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รับมอบของบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์จากพ.ต.อ.ประยงค์ โภตรสาขา รองผบก.ภ.จว.ปัตตานี เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสู้โควิด-19 คณะบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคะ