จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ( กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง จำนวน 1 เครื่อง)โดยวิธีคัดเลือก ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปี 2566


จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ( กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูง จำนวน 1 เครื่อง)โดยวิธีคัดเลือก ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปี 2566

 

Related Images: